Η ΜΕΛΕΤΗ.

Παρακάτω θα βρείτε την αναλυτική επιστημονική έρευνα που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική εφημερίδα “FASEB Journal”. Η έρευνα αφορά την Καταλάση και τη σχέση της με τα γκρίζα μαλλιά και έχει μεταφραστεί και στην Ελληνική γλώσσα.

Συγκεκριμένα, ομάδα επιστημόνων από τη Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου του Bradford στη Μ. Βρετανία, αναφέρει ότι στους ανθρώπους που ασπρίζουν τα μαλλιά τους αναπτύσσεται μαζικό οξειδωτικό στρες μέσω συσσώρευσης του υπεροξειδίου του υδρογόνου στο θύλακα της τρίχας, το οποίο προκαλεί στα μαλλιά τη λεύκανση του χρώματός τους από μέσα προς τα έξω.

Η έρευνα ολοκληρώθηκε μετά από μελέτη μιας ομάδας 2.411 ανθρώπων σε διεθνές επίπεδο.


Senile hair graying: H2O2-mediated oxidative stress affects human hair color by blunting methionine sulfoxide repair.

Senile graying of human hair has been the subject of intense research since ancient times. Reactive oxygen species have been implicated in hair follicle melanocyte apoptosis and DNA damage. Here we show for the first time by FT-Raman spectroscopy in vivo that human gray/white scalp hair shafts accumulate hydrogen peroxide (H2O2) in millimolar concentrations.  Moreover, we demonstrate almost absent catalase and methionine sulfoxide reductase A and B protein expression  via immunofluorescence and Western blot in association with a functional loss of methionine sulfoxide (Met-S=O) repair in the entire gray hair follicle. Accordingly, Met-S=O formation of Met residues, including Met 374 in the active site of tyrosinase, the key enzyme in melanogenesis, limits enzyme functionality, as evidenced by FT-Raman spectroscopy, computer simulation, and enzyme kinetics, which leads to gradual loss of hair color. Notably, under in vitro conditions, Met oxidation can be prevented by l-methionine. In summary, our data feed the long-voiced, but insufficiently proven, concept of H2O2-induced oxidative damage in the entire human hair follicle, inclusive of the hair shaft, as a key element in senile hair graying, which does not exclusively affect follicle melanocytes. This new insight could open new strategies for intervention and reversal of the hair graying process.

—Wood, J. M., Decker, H., Hartmann, H., Chavan, B., Rokos, H., Spencer, J. D., Hasse, S., Thornton, M. J., Shalbaf, M., Paus, R., Schallreuter, K. U. Senile hair graying: H2O2-mediated oxidative stress affects human hair color by blunting methionine sulfoxide repair.

Source: FASEB Journal.


Γεροντικό γκριζάρισμα των μαλλιών: Το οξειδωτικό στρες προκαλούμενο μέσω H2O2, επηρεάζει το χρώμα της ανθρώπινης τρίχας ελαττώνοντας την αποκατάσταση της σουλφοξειδικής μεθειονίνης.

Το γκριζάρισμα των ανθρώπινων μαλλιών λόγω γήρατος, έχει αποτελέσει αντικείμενο εντατικής έρευνας από την αρχαιότητα. Στον ανθρώπινο οργανισμό παράγονται δραστικές μορφές οξυγόνου οι οποίες ενοχοποιούνται για την απόπτωση (σ.τ.μ. προγραμματισμένος κυτταρικός θάνατος”) των μελανοκυττάρων στα τριχοθυλάκια και βλάβες του DNA. Από την παρούσα έρευνα, για πρώτη φορά καταδεικνύεται,  μέσω φασματοσκοπίας FT-Raman in vivo, ότι στις γκρίζες / λευκές τρίχες της ανθρώπινης κεφαλής παρατηρείται συγκέντρωση υπεροξειδίου του υδρογόνου (H2O2), μετρούμενη σε  χιλιοστά γραμμομορίων ανά λίτρο. Επιπλέον, καταδεικνύουμε την σχεδόν πλήρη απουσία έκφρασης  της Καταλάσης και της αναγωγάσης του σουλφοξειδίου της μεθειονίνης  Α και Β, μέσω ανοσοφθορισμού και αποτύπωσης Western σε συνδυασμό με τη λειτουργική απώλεια της αποκατάστασης του σουλφοξειδίου της  μεθειονίνης (Met-S = O) σε ολόκληρο το θυλάκιο της γκρίζας τρίχας. Κατά συνέπεια, όπως αποδεικνύεται με φασματοσκοπία FT-Raman, προσομοίωση σε υπολογιστή και από την  ενζυμική κινητική, ο σχηματισμός του σουλφοξειδίου της  μεθειονίνης  [Met-S = O] από τα κατάλοιπα μεθειονίνης (Met), συμπεριλαμβανομένης της Met 374 στην ενεργή περιοχή της τυροσινάσης, ένζυμο κλειδί στην μελανογένεση, περιορίζει τη λειτουργικότητα του ενζύμου και οδηγεί στη σταδιακή απώλεια του χρώματος των μαλλιών.  Πιο συγκεκριμένα, σε συνθήκες in vitro, η οξείδωση της μεθειονίνης μπορεί να προληφθεί με την παρουσία της L-μεθειονίνης. Εν ολίγοις, τα δεδομένα μας συνηγορούν στο προ πολλού διατυπωμένη -αλλά μη επαρκώς αποδεδειγμένη- άποψη ότι η οξειδωτική βλάβη που επιφέρει το Η2Ο2σε ολόκληρο τον θύλακα της ανθρώπινης τρίχας, συμπεριλαμβανομένου και του στελέχους της, αποτελεί το βασικό στοιχείο αποχρωματισμού  των μαλλιών λόγω γήρατος, το οποίο δεν επηρεάζει αποκλειστικά τα θυλακικά μελανοκύτταρα. Η νέα αυτή αντίληψη θα μπορούσε να δημιουργήσει νέες τακτικής παρέμβασης και αναστροφής της διαδικασίας γκριζαρίσματος των μαλλιών.

-Wood, JM, Decker, H., Hartmann, H., Chavan, B., Rokos, H., Spencer, JD, Hasse, S. , Thornton, MJ, Shalbaf, Μ, Paus, R., Schallreuter, K.U.  Γεροντικό γκριζάρισμα των μαλλιών: Το οξειδωτικό στρες προκαλούμενο μέσω H2O2, επηρεάζει το χρώμα της ανθρώπινης τρίχας ελαττώνοντας την αποκατάσταση της σουλφοξειδικής μεθειονίνης.

 Πηγή: FASEB Journal.

 

Τα προιοντα GO AWAY GRAY®

Περιέχουν Καταλάση, το μοναδικό ένζυμο ενάντια στο γκριζάρισμα των μαλλιών.
Εξαντλήθηκε