ΑΙΤΙΕΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΑΝΙΝΗΣ

Η μελανίνη μειώνεται στον οργανισμό μας για τέσσερις βασικούς λόγους:

  • τη φυσιολογική γήρανση,
  • την κληρονομικότητα,
  • το στρες και το άγχος
  • την έλλειψη βιταμινών.

   Αυτό που επηρεάζει την παραγωγή μελανίνης είναι το υπεροξείδιο του υδρογόνου, το οποίο παράγεται φυσιολογικά στον οργανισμό, όπως και η καταλάση.

   Η καταλάση έχει την ιδιότητα να διασπά το υπεροξείδιο του υδρογόνου σε αβλαβές νερό και οξυγόνο.

  Οι παραπάνω τέσσερις λόγοι όμως διαταράσσουν την ισορροπία υπεροξειδίου του υδρογόνου

και καταλάσης στον οργανισμό, με αποτέλεσμα τη σταδιακή μείωση της παραγωγής μελανίνης.