ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΟΡΩΝ ΧΡΗΣΗΣ

1. Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στο Greyhairsolution.com (“Ιστότοπος”). Αυτή η Συμφωνία Όρων Χρήσης (“Συμφωνία”) διέπει τη συμφωνία μεταξύ THEO MICHAELIDES INV. LTD. (συλλογικά, “Greyhairsolution.com ή «εμείς ») και κάθε χρήστη (” εσείς” ή “χρήστης “) που προβλέπει τη χρήση από εσάς του παρόντος δικτυακού τόπου. Παρακαλούμε διαβάστε την παρούσα συμφωνία προσεκτικώς προτού κάνετε χρήση της παρούσας ιστοσελίδας. Χρησιμοποιώντας αυτή την ιστοσελίδα, είστε σύμφωνοι να δεσμεύεστε από τις προυποθέσεις και τους όρους οι οποίοι βρίσκονται σε αυτή τη συμφωνία. Εάν δε συμφωνείτε προς τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συμφωνία, δε μπορείτε να κάνετε χρήση ή να έχετε πρόσβαση στον παρόντα Ιστότοπο.

 

Οι παρόντες όροι δύναται να αλλάζουν από καιρό εις καιρόν. Εμείς σας ενημερώνουμε για οποιαδήποτε ουσιώδης αλλαγή στους παρόντες Όρους δημοσιεύοντας μια ειδοποίηση στην αρχική σελίδα του δικτυακού τόπου για ένα εύλογο χρονικό διάστημα κατόπιν των αλλαγών που έγιναν, ότι οι όροι αυτοί έχουν ενημερωθεί και με την αλλαγή της ημερομηνίας της «Τελευταίας Ενημέρωσης» που αναγράφεται στην κορυφή της ιστοσελίδας. Σας προτείνουμε να εποπτεύετε αυτή τη σελίδα περιοδικά για ενδεχόμενες αλλαγές. Η συνεχιζόμενη, από εσάς, χρήση της ιστοσελίδας μετά από την δημοσιοποίηση των αλλαγών στους όρους αυτούς, δηλώνει ότι αποδέχεστε τις αλλαγές.

Επιπρόσθετα, με τη χρήση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή δυνατοτήτων ή με τη πραγματοποίηση αγορών από τον Ιστότοπο, θα υπόκειστε σε ενδεχόμενες δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές ή πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες, τα χαρακτηριστικά ή τις αγορές που μπορούν να υφίστανται από καιρό εις καιρόν. Το σύνολο αυτών των οδηγιών ή πολιτικών ενσωματώνονται στο παρόν με αναφορά σε αυτή τη Συμφωνία.

2. Όχι Συμβουλές Υγείας. Όχι Ιατρικές Συμβουλές.

Ο παρών Ιστότοπος δεν έχει σκοπό να παρέχει ιατρική συμβουλή, διάγνωση ή θεραπεία. Τα προϊόντα, πληροφορίες, υπηρεσίες και άλλο περιεχόμενο που παρέχονται δια μέσω αυτού του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που μπορούν να παρέχονται στον Ιστοτόπο (απευθείας ή μέσω σύνδεσης με δικτυακούς τόπους τρίτων) από επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης ή διατροφής, παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή άλλο επαγγελματία υγειονομικής περίθαλψης (συλλογικά, “Επαγγελματία Υγείας») σχετικά με οιανδήποτε ιατρική ή σχετικώς με την υγεία διάγνωση ή επιλογές θεραπείας. Οι πληροφορίες που δίδονται σε αυτό τον Ιστότοπο και τις Συνδεδεμένες Ιστοσελίδες (όπως ορίζεται), συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με την ιατρική και τις συνθήκες υγείας, τα προϊόντα και τις θεραπείες, υποβάλλονται συχνά σε συνοπτική ή συγκεντρωτική μορφή. Και πάλι, αυτό δεν προορίζεται ως υποκατάστατο για την παροχή συμβουλών από τους Επαγγελματίες Υγείας σας, ή οποιεσδήποτε πληροφορίες που περιέχονται σε οποιαδήποτε ετικέτα ή στη συσκευασία του προϊόντος.

 

Δεν πρέπει να κάνετε χρήση των πληροφοριών ή των υπηρεσιών του παρόντος Ιστοτόπου για διάγνωση ή θεραπεία οποιουδήποτε θέματος υγείας ή για τη συνταγή οποιουδήποτε φαρμάκου ή άλλης θεραπείας. Πρέπει πάντοτε να διαβουλεύεστε με τους Επαγγελματίες Υγείας σας, και να διαβάζετε προσεκτικά όλες τις πληροφορίες που παρέχονται από τον κατασκευαστή ενός προϊόντος ή επάνω σε οποιαδήποτε ετικέτα ή στη συσκευασία του προϊόντος, πριν χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε φάρμακο ή διατροφικό συμπλήρωμα, φυτικό ή ομοιοπαθητικό προϊόν, πριν ξεκινήσετε οποιοδήποτε πρόγραμμα άσκησης ή διατροφής ή πριν από την υιοθέτηση οποιασδήποτε θεραπείας για ένα πρόβλημα υγείας. Κάθε άνθρωπος είναι διαφορετικός και ο τρόπος που αντιδρά σε ένα συγκεκριμένο προϊόν μπορεί να είναι σημαντικά διαφορετικός από τον τρόπο που αντιδρούν άλλοι άνθρωποι στο εν λόγω προϊόν. Θα πρέπει επίσης να συμβουλευτείτε το γιατρό σας σχετικά με τυχόν αλληλεπιδράσεις ανάμεσα σε οποιοδήποτε φάρμακο ή συμπλήρωμα διατροφής λαμβάνετε τώρα. Οι εργαζόμενοι στη Greyhairsolution.com ενθαρρύνονται να συμμετέχουν εθελοντικά στο forum μας, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των εμπειριών τους με συγκεκριμένα προϊόντα. Οι παρατηρήσεις που διατυπώνονται από τους εργαζόμενους σε αυτά τα φόρουμ ή στην επανεξέταση των προϊόντων είναι αυστηρά προσωπικές τους απόψεις που διατύπωσαν από προσωπικές τους ικανότητες. Αυτά τα σχόλια δεν είναι ισχυρισμοί της Greyhairsolution.com ούτε αντιπροσωπεύουν την άποψη ή τη θέση της βιταμίνης.

3. Πολιτική Eπιστροφών

Αν κάνετε μια αγορά στον Ιστότοπο, αυτή θα υπόκειται στους Όρους Επιστροφών μας, η οποία ενσωματώνεται και καθίσταται μέρος της παρούσας συμφωνίας. Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Επιστροφών μας πριν προβείτε σε οποιαδήποτε τέτοια αγορά. Με την υποβολή των στοιχείων πληρωμής σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια αγορά, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους Όρους Επιστροφών μας.

4. Απόρρητο

Η χρήση αυτού του Ιστοτόπου υπόκειται στους όρους της Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία ενσωματώνεται και καθίστανται μέρος της παρούσας συμφωνίας. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων μας. Με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους της Ασφάλειας Προσωπικών Δεδομένων μας. Διατηρούμε το δικαίωμα, και μας εξουσιοδοτείτε, να χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου, την εγγραφή του λογαριασμού, καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά στοιχεία που παρέχονται από εσάς σύμφωνα με την Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων μας.

5. Πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα

Αναγνωρίζετε ότι όλα τα υλικά/στοιχεία του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, γραφικών, κείμενων, ήχων, εικόνων, λογισμικών του Ιστοτόπου και άλλα αρχεία, η επιλογή και η διάταξη αυτών (συλλογικά, «Υλικά»), είναι ιδιοκτησία της Greyhairsolution.com ή των δικαιοπαρόχων της, και υπόκεινται και προστατεύονται από το Κυπριακό Δίκαιο και τα διεθνή πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων. Το σύνολο των δικαιωμάτων σε Υλικό που δεν χορηγούνται ρητώς στην παρούσα Σύμβαση διατηρούνται στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες πνευματικών δικαιωμάτων τους. Εκτός εάν επιτρέπεται ρητά από την παρούσα συμφωνία είτε από την τοποθεσία, δεν μπορείτε να αντιγράψετε, αναπαραγάγετε, διανέμετε, αναδημοσιεύσετε, λάβετε, εκτελέσετε, εμφανίσετε, δημοσιεύσετε, μεταδώσετε, εκμεταλλευτείτε, τη δημιουργία παράγωγων έργων ή με άλλο τρόπο να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε από τα υλικά/στοιχεία σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιοδήποτε μέσο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Greyhairsolution.com ή αντίστοιχου ιδιοκτήτη των πνευματικών δικαιωμάτων. Η Greyhairsolution.com σας επιτρέπει να δείτε και να κατεβάσετε τα υλικά/στοιχεία αποκλειστικά για προσωπική, μη εμπορική χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσετε άθικτες όλες τις πληροφορίες δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλες πληροφορίες ιδιοκτησίας που περιέχονται στο πρωτότυπο υλικό. Δεν μπορείτε να τροποποιήσετε ή να προσαρμόσετε τα υλικά/στοιχεία με οιονδήποτε τρόπο ή άλλη χρήση τους για οποιοδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό. Τα εμπορικά σήματα, τα σήματα υπηρεσιών, εμπορικές επωνυμίες, εμπορικές ενδυμασίες και τα λογότυπα (συλλογικά, “Σήματα”) που περιέχονται ή περιγράφονται σε αυτόν τον Ιστότοπο (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό των Greyhairsolution.com, Go Away Gray®, καθώς και τα σήματα που σχετίζονται με προϊόντα διαθέσιμα στoν Ιστοτόπο) είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Greyhairsolution.com ή / και των προμηθευτών ή των δικαιοπαρόχων της και δεν μπορεί να αντιγραφεί, μιμηθεί ή ειδάλλως να χρησιμοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Greyhairsolution.com / της GoAwayGray ή / και των προμηθευτών ή των δικαιοπαρόχων τους. Επιπλέον, όλες οι επικεφαλίδες των σελίδων, τα γραφικά, εικονίδια και τα κείμενα είναι σήματα της Greyhairsolution.com ή της GoAwayGray και δεν μπορεί να αντιγραφεί, μιμηθεί ή ειδάλλως να χρησιμοποιηθεί, εν όλω ή εν μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Greyhairsolution.com. H Greyhairsolution.com θα ασκήσει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της στο μέγιστο βαθμό του νόμου.

6. Σύνδεσμοι σε Ιστοσελίδες Τρίτων

Οι σύνδεσμοι του Ιστοτόπου με ιστοσελίδες τρίτων παρέχονται μόνο για τη διευκόλυνσή σας. Εάν κάνετε χρήση αυτών, η Greyhairsolution.com δεν εποπτεύει ή δεν προσυπογράφει κανένα τέτοιο δικτυακό τόπο τρίτων. Eίστε σύμφωνοι ότι η Greyhairsolution.com δεν θα φέρει ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο, προϊόντα ή υπηρεσίες που παρέχονται σε ή μέσω αυτών των εξωτερικών δικτυακών τόπων ή για τη χρήση ή την αδυναμία σας να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ιστοσελίδες. Θα χρησιμοποιήσετε αυτές τις συνδέσεις με δική σας ευθύνη.

Χωρίς περιορισμό των ανωτέρω, η επικοινωνία ή οι επιχειρηματικές συναλλαγές σας με, ή η συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες από διαφημιστές που βρέθηκαν στην ή μέσω της χρήσης του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των σχετιζόμενων αγαθών ή υπηρεσιών, καθώς και οποιουσδήποτε άλλους όρους, προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή παραστάσεις που σχετίζονται με τις εν λόγω συναλλαγές, είναι αποκλειστικά ανάμεσα σε εσάς και τον αντίστοιχο διαφημιζόμενο. Συμφωνείτε ότι τα Μέρη της Greyhairsolution.com δεν θα ευθύνονται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα οιασδήποτε τέτοιας συναλλαγής ή ως αποτέλεσμα της παρουσίας διαφημιζόμενων στον Ιστότοπο.

7. Δήλωση αποποίησης, περιορισμός ευθύνης

ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ: Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΘΕΣΗΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Ο ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΤΟΥ “ΩΣ ΕΧΕΙ” ΚΑΙ “ΩΣ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ”. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, H THEO MICHAELIDES INVESTMENTS LTD., ΘΥΓΑΤΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΣΤΕΛΕΧΗ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ, ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ (ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ, «ΤΑ ΜΕΡΗ GREYHAIRSOLUTION.COM”) ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΡΗΤΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ OIOΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΩΝ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΑ, ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ.

ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΑΛΛΩΣ ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, ΤΑ ΜΕΡΗ GREYHAIRSOLUTION.COM ΔΕΝ ΕΓΓΥΩNTAI ΟΤΙ (I) O IΣΤΟΤΟΠΟΣ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, (ΙΙ) O IΣΤΟΤΟΠΟΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΛΕΙΠΤΟΣ, ΕΓΚΑΙΡΟΣ, ΑΣΦΑΛΗΣ Ή ΧΩΡΙΣ ΣΦΑΛΜΑΤΑ, (ΙΙΙ) ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΥΨΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΚΡΙΒΗ Ή ΑΞΙΟΠΙΣΤΑ, (IV), ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Ή ΑΛΛΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΣΑΣ, ΚΑΙ (V) ΤΥΧΟΝ ΣΦΑΛΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΘΑ ΔΙΟΡΘΩΘΟΥΝ. ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟ ΚΑΤΕΒΕΙ (DOWNLOAD) Ή ΑΛΛΙΩΣ AΠΟΚΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΣΑΣ Ή ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΥΛΙΚΟΥ. ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗ Ή ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ, ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ Η ΓΡΑΠΤΗ, ΠΟΥ ΑΠΟΚΤΑΤΑΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ GREYHAIRSOLUTION.COM Ή ΣΤΟΝ Ή ΜΕΣΩ ΤOY IΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ.

ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Η’ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΙΣΧΥΟΝΤΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΣ, ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ Η / ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΤΟΥΣ, ΑΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ. ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, TA MEPH ΤΗΣ GREYHAIRSOLUTION.COM ΑΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ Η ΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Η’ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ, Η GREYHAIRSOLUTION.COM ΡΗΤΑ ΔΕΝ ΦΕΡEI ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Η ΤΗΝ ΑΠΟΤΥΧΙΑ, ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΗ ΦΘΟΡΑ, ΑΘΕΜΙΤΗ ΧΡΗΣΗ, ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΕΝΤΥΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ. Η GREYHAIRSOLUTION.COM ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΝΑΙ, ΥΠΟ ΟΠΟΙΕΣΔΗΠΟΤΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ Η ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ι) ΩΣ ΕΚΔΟΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, (II) ΩΣ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗΣ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Η ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, (ΙΙΙ) ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, (IV) ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΕΣΦΑΛΜΕΝΕΣ Η ΑΝΑΚΡΙΒΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, (V) ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ Η ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΑΔΟΣΕΩΝ Η ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, (VI), ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ  ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ Η (VII) ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΘΕΜΑ ΑΠΤΕΤΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ. ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΤΥΧΟΝ ΑΜΕΣΩΝ, ΕΜΜΕΣΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ, ΤΥΧΑΙΩΝ Ή ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ, ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΑΛΗΣ ΘΕΛΗΣΗΣ, ΤΗΣ ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΚΟΣΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΑΘΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, Η ΕΚΔΙΚΑΣΕΩΝ Η ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ), ΕΙΤΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ), ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΑΚΟΜΗ ΚΙ ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΣΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΩΝ ΖΗΜΙΩΝ. ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΟΥ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ GREYHAIRSOLUTION.COM ΚΑΙ EΣΑΣ. ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ Η’ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ. ΠΑΡΑ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΗΣ GREYHAIRSOLUTION.COM ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΣΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΛΟΓΟ, ΘΑ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΚΑΤΑΒΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GREYHAIRSOLUTION.COM ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ.

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ Ή ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ Ή ΤΟΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥΣ ΖΗΜΙΩΝ. ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ, ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΝΩ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΣΑΣ. ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΕΣ, ΟΙ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

8. Αποζημίωση

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπίζεστε και να απαλλάσσετε τα μέρη της Greyhairsolution.com από όλες τις απαιτήσεις, τις αιτίες της δράσης, απώλειες, δαπάνες, ζημίες και έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων οποιωνδήποτε εύλογων δικηγόρων, που απορρέουν ή προκύπτουν από ή σχετίζονται με τη χρήση του ή των οδηγιών του Ιστότοπου, οποιαδήποτε δραστηριότητα που σχετίζεται με το λογαριασμό σας από εσάς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, οποιοδήποτε υλικό που έχετε υποβάλλει, ανεβάσει ή μεταδώσει μέσω του Ιστότοπου, από μέρους σας παραβίαση της παρούσας συμφωνίας, παράβαση ή παραβίαση των δικαιωμάτων του άλλου, ή τη λήξη της πρόσβασή σας στον ιστότοπο.

9. Χρήση Ιστότοπου, Τερματισμός της χρήσης

Θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό σε αυτό τον Ιστότοπο, προκειμένου να επωφεληθείτε από ορισμένα χαρακτηριστικά αυτού του Ιστότοπου, όπως είναι η πραγματοποίηση μιας αγοράς. Εάν παρέχετε πληροφορίες σε αυτό τον Ιστότοπο, συμφωνείτε να (α) παρέχετε αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό σας, όπως σας ζητηθεί από τον Ιστότοπο, και (β) τη διατήρηση και άμεση ενημέρωση των πληροφοριών αυτών για να διατηρούνται αληθείς, ακριβείς, τρέχοντες και ολοκληρωμένες στο βαθμό που ο Ιστότοπος διευκολύνει αυτές τις ενημερώσεις. Αν παρέχετε οποιεσδήποτε πληροφορίες ψευδείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς, ή η Greyhairsolution.com έχει βάσιμους λόγους να υποπτεύεται ότι οι πληροφορίες αυτές είναι ψευδείς, ανακριβείς, παρωχημένες ή ελλιπείς, η Greyhairsolution.com έχει το δικαίωμα να αναστείλει ή να τερματίσει το λογαριασμό σας και να απαγορεύσει οποιαδήποτε τωρινή ή μελλοντική χρήση του Iστοτόπου (ή οποιοδήποτε μέρος αυτού) από εσάς.

Θα δημιουργήσετε ένα όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, κατά την ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής λογαριασμού. Είστε υπεύθυνοι για τη διατήρηση της εμπιστευτικότητας του κωδικού πρόσβασης και του λογαριασμού, και είστε πλήρως υπεύθυνοι για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα κάτω από τον κωδικό πρόσβασης ή του λογαριασμού σας. Συμφωνείτε (α) να κοινοποιείτε αμέσως στην Greyhairsolution.com για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού πρόσβασης ή του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε άλλη παραβίαση της ασφάλειας, και (β) να διασφαλίσετε την έξοδο από το λογαριασμό σας στο τέλος κάθε συνεδρίας. Συμφωνείτε να είστε υπεύθυνοι για όλες τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού σας στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων που προκύπτουν από τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας πριν από τη λήψη βημάτων από εσάς για την πρόληψη τέτοιων περιστατικών από την αλλαγή του κωδικού πρόσβασής σας και την κοινοποίηση στην Greyhairsolution.com. Tα μέρη της Greyhairsolution.com δε μπορεί και δε θα ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από την αδυναμία σας να συμμορφωθείτε με την παρούσα ενότητα.

Συμφωνείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό τον Ιστότοπο μόνο για νόμιμους σκοπούς, και ότι είστε υπεύθυνοι για τη χρήση του και των επικοινωνιών στον Ιστότοπο. Δέχεστε να μην δημοσιεύετε ή μεταδίδετε μέσω αυτού του Ιστότοπου οποιοδήποτε παράνομο, παραβιάζων, απειλητικό, ενοχλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, βλάσφημο, ανήθικο, προσβλητικό, απεχθές ή άλλως απαράδεκτο υλικό οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων και οποιουδήποτε υλικού που ενθαρρύνει την εγκληματική συμπεριφορά ή συμπεριφορά που θα έδινε αφορμή για αστική ευθύνη, παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των άλλων ή με άλλο τρόπο παραβιάζει οποιοδήποτε εφαρμοστέο τοπικό, εθνικό ή διεθνές δίκαιο. Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιήσετε αυτό τον Ιστότοπο με οποιοδήποτε τρόπο που επηρεάζει την κανονική λειτουργία του ή την χρήση οποιουδήποτε άλλου χρήστη για την απόλαυση του Ιστότοπου.

Επιπλέον, συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση σε αυτό τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο παρά μόνο μέσω της διεπαφής που παρέχεται από το Greyhairsolution.com για την πρόσβαση στoν Ιστότοπο. Δημιουργία ή διατήρηση κάθε συνδέσμου από άλλη ιστοσελίδα σε οποιαδήποτε σελίδα σε αυτό τον Ιστότοπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Greyhairsolution.com απαγορεύεται. Η εμφάνιση αυτού του Ιστότοπου ή οποιαδήποτε πληροφορία ή υλικό που παρουσιάζεται σε αυτό τον Ιστότοπο σε πλαίσια ή με παρόμοια μέσα σε μια άλλη ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Greyhairsolution.com απαγορεύεται. Οποιοιδήποτε επιτρεπόμενοι σύνδεσμοι σε αυτόν τον Ιστοτόπο πρέπει να συμμορφώνονται με όλους τους ισχύοντες νόμους και τους κανονισμούς.

Η Greyhairsolution.com δεν κάνει καμία δήλωση ότι τα υλικά που περιέχονται στον Ιστότοπο ή τα προϊόντα που περιγράφονται ή προσφέρονται στον Ιστότοπο είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε χώρες εκτός της Κύπρου, ή ότι η συμφωνία αυτή είναι σύμφωνη με τους νόμους οποιασδήποτε άλλης χώρας. Οι επισκέπτες που χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα και διαμένουν έξω από την Κυπριακή Δημοκρατία το κάνουν με δική τους πρωτοβουλία και είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με όλους τους νόμους, εάν και στο βαθμό που οι τοπικοί νόμοι εφαρμόζονται. Συμφωνείτε ότι δεν θα έχετε πρόσβαση σε αυτή τον Ιστότοπο από οποιοδήποτε έδαφος όπου το περιεχόμενό του είναι παράνομο και ότι εσείς, και όχι η Greyhairsolution.com, είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες τοπικούς νόμους.

Η συμφωνία αυτή είναι αποτελεσματική εάν και μέχρι να τερματιστεί είτε από εσάς είτε την Greyhairsolution.com. Μπορείτε να καταγγείλετε την παρούσα συμφωνία ανά πάσα στιγμή, υπό τον όρο ότι θα διακόψετε οποιαδήποτε περαιτέρω χρήση αυτoύ του Ιστοτόπου. Η Greyhairsolution.com επίσης μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει την παρούσα συμφωνία, ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, και συνεπώς να αρνηθεί την πρόσβαση στον Iστότοπο, αν κατά τη διακριτική ευχέρεια της Greyhairsolution.com αποτύχετε να συμμορφωθείτε με οποιοδήποτε όρο ή διάταξη της παρούσας συμφωνίας ή η χρήση σας είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα άλλου χρήστη ή μερών της Greyhairsolution.com. Σε περίπτωση τερματισμού της Συμφωνίας από εσάς ή από εμάς, θα πρέπει αμέσως να καταστρέψετε όλα τα υλικά που έχετε κατεβάσει (download) ή αλλιώς έχετε αποκτήσετε από αυτό τον Iστότοπο, καθώς και όλα τα αντίγραφα των υλικών/στοιχείων αυτών, είτε σύμφωνα με τους όρους χρήσης ή με άλλο τρόπο. Η Greyhairsolution.com διατηρεί το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και από καιρό σε καιρό να τροποποιεί ή να διακόπτει, προσωρινά ή μόνιμα, τον Ιστότοπο (ή οποιοδήποτε μέρος του) με ή χωρίς προειδοποίηση. Εκτός αν άλλως ρητά αναφέρεται στην παρούσα συμφωνία, συμφωνείτε ότι η Greyhairsolution.com δε φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς ή σε οποιοδήποτε τρίτο για τυχόν τροποποίηση, αναστολή ή διακοπή του Ιστοτόπου.

Συμφωνείτε ότι η Greyhairsolution.com μπορεί να τερματίσει ή να αναστείλει την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε μέρος αυτού του Ιστοτόπου, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, εάν πιστεύει ότι είναι κατά παράβαση της παρούσας συμφωνίας ή οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο ή είναι επιβλαβής για τα συμφέροντα άλλου χρήστη ή τα μέρη της Greyhairsolution.com. Οι ενότητες 4, 7, 12 και 14 θα παραμείνουν ενεργές μετά από κάθε καταγγελία της παρούσας συμφωνίας.

10. Περιεχόμενο Χρήστη και Δεοντολογία

Εκεί όπου θα είναι εύκαιρο στον Ιστότοπο, είστε ευπρόσδεκτοι να δημοσιεύσετε το δικό σας περιεχόμενο («Περιεχόμενο Χρήστη»). Παρακαλώ σημειώστε ότι αυτός ο Ιστότοπος προορίζεται για χρήση από ενήλικες, αν είστε κάτω από την ηλικία των 13, μην υποβάλλετε κανένα Περιεχόμενο Χρήστη σε αυτό τον Ιστότοπο.

Aντιλαμβάνεστε ότι όλα τα Περιεχομένου Χρήστη, είτε έχετε αναρτήσει δημοσίως σε ένα φόρουμ είτε μεταφέρωντας ιδιωτικά σε έναν άλλο χρήστη του Ιστότοπου ή σε εμάς, είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Αν και ο Ιστότοπος έχει σχεδιαστεί για να είναι ένα ασφαλές μέρος για να μοιραστείτε το Περιεχόμενο Χρήστη, η Greyhairsolution.com δε μπορεί να εγγυηθεί ότι οι άλλοι χρήστες δεν θα κάνουν κακή χρήση του Περιεχομένου Χρήστη που μοιράζεστε. Αν έχετε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που θα θέλατε να παραμείνει εμπιστευτικό και / ή δεν θέλετε οι άλλοι να χρησιμοποιούν, μην το τοποθετείτε στον Ιστότοπο. Σε καμία περίπτωση η Greyhairsolution.com δεν θα ευθύνεται με οποιονδήποτε τρόπο για οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένων σε, τυχόν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη, ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της χρήσης του κάθε Περιεχόμενου χρήστη που αναρτάται, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με άλλο τρόπο που μεταδίδονται μέσω του Ιστότοπου. Η GREYHAIRSOLUTION.COM ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΧΡΗΣΤΗ Η ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΔΗΜΟΣΙΕΥΕΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ.

Με την ανάρτηση οποιουδήποτε Περιεχομένου χρήστη στον Ιστότοπο, παραχωρείτε στην Greyhairsolution.com ένα ατελώς, ολοσχερώς καταβεβλημένο, διαρκές, αμετάκλητο, μη αποκλειστικό και πλήρως εκχωρημένο δικαίωμα και άδεια να χρησιμοποιεί, αναπαράγει, να τροποποιεί, να προσαρμόζει, να μεταφράζει, να συνδυάζει με άλλα έργα, να δημιουργεί παράγωγα έργων από, να διανέμει, να εκτελεί, να επεξεργάζεται και να εμφανίζει το Περιεχόμενο Χρήστη (εν όλω ή εν μέρει) σε όλο τον κόσμο ή / και να το χρησιμοποιεί σε άλλες εργασίες με οποιαδήποτε μορφή, μέσο ή τεχνολογία γνωστή σήμερα ή αν αναπτυχθεί αργότερα. Παραιτήστε ρητά από οποιαδήποτε “ηθικά δικαιώματα” από και προς το Περιεχόμενο Χρήστη. Η ανωτέρω παραχώρηση περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό, τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο και για το Περιεχόμενο Χρήστη σας. Δηλώνετε και εγγυάστε ότι: έχετε στην κατοχή σας το Περιεχόμενο Χρήστη που ανακοινώνεται από εσάς σε ή μέσω του Ιστοτόπου ή άλλως έχετε το δικαίωμα να χορηγήσετε την άδεια που ορίζεται στο παρόν τμήμα 10’ και η απόσπαση του Περιεχομένου Χρήστη σας ή μέσω της ιστοσελίδας δεν παραβιάζει τα δικαιώματα της ιδιωτικής ζωής, τα δικαιώματα δημοσιότητας, τα πνευματικά δικαιώματα, τα δικαιώματα της σύμβασης ή οποιαδήποτε άλλα δικαιώματα οποιουδήποτε προσώπου. Συμφωνείτε να πληρώνετε για όλα τα δικαιώματα, τις αμοιβές, καθώς και οποιαδήποτε άλλα ποσά που οφείλει κάθε άτομο λόγω του Περιεχομένου Χρήστη που δημοσιεύτηκε σε ή μέσω του Ιστοτόπου.

Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η Greyhairsolution.com μπορεί να διατηρήσει το Περιεχόμενο Χρήστη και μπορεί επίσης να αποκαλύψει  το Περιεχόμενο χρήστη, εάν απαιτείται να το πράξει από το νόμο ή λόγω καλής πίστης ότι μία τέτοια διατήρηση ή αποκάλυψη είναι απαραίτητη για: συμμόρφωση με νομικές διαδικασίες, εφαρμογής αυτής της Συμφωνίας, ανταποκριθεί στις αξιώσεις ότι οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων μερών ή την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της προσωπικής ασφάλειας της Greyhairsolution.com, των χρηστών και του κοινού. Καταλαβαίνετε ότι η τεχνική επεξεργασία και μετάδοση του Ιστοτόπου, συμπεριλαμβανομένων των Περιεχόμενων Χρήστη σας, μπορεί να περιλαμβάνει: μετάδοση σε διάφορα δίκτυα και αλλαγές στη συμμόρφωση και προσαρμογή στις τεχνικές απαιτήσεις σύνδεσης δικτύων ή συσκευών.

Συμφωνείτε με κάθε μία από τις προϋποθέσεις της παρούσας Συμφωνίας και περαιτέρω συμφωνείτε ότι κάθε μία από αυτές τις συνθήκες ισχύει για πάντα και σε μεγάλο βαθμό σε σχέση με την Greyhairsolution.com. Απόσπαση Περιεχομένου Χρήστη σε ή μέσω της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων των ιδεών ή γνωστοποιήσεων των απόψεων, είναι εθελοντική από την πλευρά σας. Δεν εγκαθιδρύεται καμία εμπιστευτική ή συμβατική σχέση με την ανάρτησή του Περιεχομένου Χρήστη σας ή πρόκειται να υπονοείται από την αναθεώρησή μας ή μεταγενέστερη χρήση του Περιεχομένου Χρήστη. Η Greyhairsolution.com δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε αποκάλυψη Περιεχόμενου Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της γνώμης(ες) ή εισήγηση(εις) καταχωρείτε σε ή μέσω του Ιστοτόπου. Η GREYHAIRSOLUTION.COM ΘΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΧΡΗΣΤΗ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΣΤΟ Η ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΣΚΟΠΟ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ Η ΑΛΛΟ, ΧΩΡΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΣΕ ΕΣΑΣ ΩΣ ΠΑΡΟΧΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΧΡΗΣΤΗ. ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ:

α. Ανάρτηση, δημοσίευση, ηλεκτρονική αλληλογραφία ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που είναι παράνομο, επιβλαβές, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, προσβάλλει την ιδιωτική ζωή, απεχθές ή φυλετικό, εθνικά ή άλλως αποδοκιμαστέο,
β. βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,

γ. να υποδύεστε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα, συμπεριλαμβανομένων, αλλά μη περιορισμένου σε έναν εκπρόσωπο της Greyhairsolution.com ή ψευδώς ή άλλως διαστρέβλωση της σχέσης σας με ένα πρόσωπο ή οντότητα,

δ. να παραποιείτε επικεφαλίδες ή αλλιώς χειριστείτε τα αναγνωριστικά, προκειμένου να αποκρύψετε την προέλευση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που μεταδίδονται μέσω του Ιστοτόπου,

ε. μεταφόρτωση, δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που δεν έχετε το δικαίωμα να μεταδώσετε στο πλαίσιο οποιουδήποτε νόμου ή βάσει συμβατικής ή εμπιστευτικής σχέσης (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή συμφώνων εχεμύθειας),

στ. μεταφόρτωση, δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα (“Δικαιώματα”) από οποιοδήποτε μέρος.

ζ. μεταφόρτωση, δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε αυτόκλητης ή μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, διαφημιστικό υλικό, “junk mail”, “ανεπιθύμητη αλληλογραφία”, “αλυσιδωτές επιστολές”, “πυραμίδες” ή οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, εκτός από τις περιοχές που προορίζονται για το σκοπό αυτό,
η. μεταφόρτωση, δημοσίευση, αποστολή ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, μιμηθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού,
θ. να διαταράσσουν τη φυσιολογική ροή του διαλόγου, να προκαλέσουν μια οθόνη να “κυλίσει” (scroll) πιο γρήγορα από ό, τι άλλοι χρήστες του Iστότοπου είναι σε θέση να πληκτρολογήσoυν, ή αλλιώς ενεργούν κατά τρόπο που να επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα άλλων χρηστών να συμμετάσχουν σε ανταλλαγές πραγματικού χρόνου,
ι. να παρεμβαίνει ή να διαταράξει τον Ιστότοπο ή των διακομιστών ή των δικτύων που συνδέονται με τον Ιστότοπο, ή να παραβλέψετε τις απαιτήσεις, τις διαδικασίες, τις πολιτικές ή τους κανονισμούς των δικτύων που συνδέονται με τον Ιστότοπο,
κ. «στέλεχος» ή αλλιώς παρενοχλούν άλλο, ή
λ. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες του Ιστοτόπου.
μ. να αποκτήσουν πρόσβαση σε μη εξουσιοδοτημένες περιοχές του Ιστοτόπου ή του δικτύου μας ή των διακομιστών μας.

Θα τερματίσουμε το λογαριασμό ή / και μπλοκάρουμε χρήστες του Ιστοτόπου που παραβιάζουν επανειλημμένα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε άλλου προσώπου σε αυτό τον Ιστότοπο.

Αντιλαμβάνεστε ότι με τη χρήση του Ιστότοπου, ενδέχεται να εκτεθείτε σε Περιεχόμενο Χρήστη που δημιουργήθηκε από άλλους και είναι προσβλητικό, άσεμνο ή ανάρμοστο. Η Greyhairsolution.com δεν εγκρίνει ή δεν έχει υπό εποπτεία το Περιεχομένου Χρήστη. Το Περιεχόμενο Χρήστη δεν εξετάζεται από την Greyhairsolution.com πριν από τη μετάδοση και δεν αντανακλά τις απόψεις ή τις πολιτικές της Greyhairsolution.com. H Greyhairsolution.com δεν κάνει καμία δήλωση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή ως προς το Περιεχόμενο Χρήστη ή την ακρίβεια και την αξιοπιστία του Περιεχομένου Χρήστη ή οποιοδήποτε άλλου υλικού ή πληροφορίες που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω του Ιστότοπου. H Greyhairsolution.com δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την παρακολούθηση του δικτυακού τόπου για ανάρμοστη συμπεριφορά ή παρατηρήσεις. Αν σε οποιαδήποτε στιγμή η Greyhairsolution.com επιλέξει, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να παρακολουθεί τον Ιστότοπο, η Greyhairsolution.com δεν αναλαμβάνει, ωστόσο, καμία ευθύνη για το Περιεχόμενο Χρήστη, δεν έχει καμία υποχρέωση να τροποποιήσει ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε ακατάλληλο Περιεχόμενο Χρήστη, και δεν έχει καμία ευθύνη για τη συμπεριφορά των χρηστών του Ιστοτόπου με την υποβολή τυχόν αυτού του Περιεχομένου Χρήστη. Παρά τα ανωτέρω, η Greyhairsolution.com και οι εντολοδόχοι της έχουν το δικαίωμα να αφαιρέσουν οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη που παραβιάζει την παρούσα συμφωνία ή είναι άλλως αποδοκιμαστέο, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της η Greyhairsolution.com. Συμφωνείτε ότι πρέπει να αξιολογείτε και να φέρετε όλους τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση οποιουδήποτε Περιεχομένου Χρήστη, συμπεριλαμβανομένης της εξάρτησης από την ακρίβεια, την πληρότητα ή τη χρησιμότητα του Περιεχομένου Χρήστη. Από αυτή την άποψη, αναγνωρίζετε ότι δεν μπορείτε να στηριχθείτε σε οποιοδήποτε Περιεχόμενο Χρήστη.

Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αλληλεπιδράσεις σας με άλλους χρήστες του Ιστότοπου. Η Greyhairsolution.com διατηρεί το δικαίωμα, αλλά δεν έχει καμία υποχρέωση, να ελέγξει τις διαφωνίες μεταξύ σας και άλλων χρηστών του Ιστότοπου και να τερματίσει την πρόσβαση σας στον Ιστότοπο, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια.

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο, Δικαιοδοσία, Επίλυση Διαφορών

Η παρούσα συμφωνία θα διέπεται και θα ερμηνεύεται σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, και λαμβάνεται υπόψη η επιλογή των διατάξεων του νόμου. Συμφωνείτε να υποβάλετε στην προσωπική δικαιοδοσία της Κυπριακής Δημοκρατίας και περαιτέρω συμφωνείτε ότι οποιαδήποτε αιτία αγωγής που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση αυτού του Ιστοτόπου ή της παρούσας Συμφωνίας θα γίνει αποκλειστικά στα δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

ΣΤΟ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ, ΕΣEIΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ Η GREYHAIRSOLUTION.COM ΑΠΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΝΑ ΔΙΚΑΣΤΕΙ ΑΠΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΕΝΟΡΚΩΝ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Η ΔΙΚΗ ΣΤΡΕΦΟΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ Ή ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ. ΕΠΙΠΛΕΟΝ, ΟΥΤΕ ΕΣΕΙΣ, ΟΥΤΕ Η GREYHAIRSOLUTION.COM ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΕΙ Η ΝΑ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤA ΑΠΟ Η ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ IΣΤΟΤΟΠΟΥ, ΕΙΤΕ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΩΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Η ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Η ΣΤΗΝ ΓΕΝΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ.

12. Αυτοτέλεια, Ερμηνεία

Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας συμφωνίας θα πρέπει να θεωρείται παράνομη, άκυρη ή για οποιοδήποτε λόγο ανεκτέλεστη από αρμόδιο δικαστήριο, η εγκυρότητα και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων δεν πρέπει να επηρεάζονται. Όταν χρησιμοποιείται στην παρούσα συμφωνία, ο όρος «περιλαμβανομένων» θα θεωρούνται ότι πρέπει να ακολουθούνται από τις λέξεις «χωρίς περιορισμό».

13. Όλη η συμφωνία

Η παρούσα Συμφωνία αποτελεί την πλήρη και μόνη συμφωνία μεταξύ Greyhairsolution.com και κάθε χρήστη αυτού του Ιστοτόπου σε σχέση με το αντικείμενο της παρούσας συμφωνίας και αντικαθιστά οποιεσδήποτε και όλες τις προηγούμενες ή σύγχρονες συμφωνίες, παραστάσεις, εγγυήσεις και αντιλήψεις, γραπτές ή προφορικές, σε σχέση με το θεματικό περιεχόμενο της παρούσας Συμφωνίας.

14. Διάφορα

Η αποτυχία των μερών της Greyhairsolution.com να επιβάλουν την ακριβή τήρηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Συμφωνίας δεν συνιστά παραίτηση από τέτοιο όρο και δεν πρέπει να θεωρείται παραίτηση ή να περιορίσει το δικαίωμα του μέρους στη συνέχεια να επιβάλει την ακριβή τήρηση των εν λόγω όρων ή οποιοδήποτε άλλο όρο της παρούσας Συμφωνίας. Συμφωνείτε ότι ανεξάρτητα από οποιοδήποτε νόμο ή νόμο για το αντίθετο, κάθε απαίτηση της αγωγής που προκύπτει από ή σχετίζεται με τη χρήση του παρόντος Ιστοτόπου ή παρούσα συμφωνία πρέπει να υποβληθεί εντός ενός (1) έτους μετά από μια τέτοια αξίωση ή αιτία της αγωγής, διαφορετικά, θα παραγραφεί δια παντός. Η ενότητα “Αποποίηση, Περιορισμός Ευθύνης” της παρούσας Συμφωνίας είναι για το όφελος των μερών της Greyhairsolution.com, όπως ορίζονται στο παρόν, και το καθένα από αυτά τα άτομα ή νομικά πρόσωπα έχουν το δικαίωμα να διεκδικήσουν και να επιβάλουν τις διατάξεις αυτές άμεσα εναντίον σας για δικό τους λογαριασμό.

15. Πληροφορίες Επικοινωνίας

Αν έχετε οποιαδήποτε σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Συμφωνία, ή θέλετε να αναφέρετε οποιαδήποτε παραβίαση της παρούσας Συμφωνίας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εμείς θα αντιμετωπίσουμε κάθε θέμα στο καλύτερο των δυνατοτήτων μας, όσο το δυνατόν συντομότερα.